Tagrender

Vidste du, at der for hver 100 m² tag du har, falder ikke mindre end 74.500 liter vand på et gennemsnitsår. I år med store regnmængder kan tallet endda komme endnu højere op, i 1999 faldt der således 90.000 liter (905 mm) vand pr.100 m² tag på et gennemsnits hus i Danmark.

Ovennævnte stiller naturligvis store krav til dine tagrender og nedløbsrør; Idet det er dem, der skal lede disse store mængder vand væk fra dit tag!

​Er tagrenderne defekte går det ud over mange af huset øvrige komponenter, det gælder f.eks. døre, vinduer, facade og ikke mindst soklen. Længere tids påvirkning af regnvand kan medføre rigtig store skader med råd i træværket eller frostsprængning på murede bygningsdele.

​Krav til tagrender og nedløbsrør:

  • Størrelsen af tagrender og nedløbsrør skal være korrekt, er dine tagrender af lidt ældre dato, er det ikke sikkert at de kan klare den mængde regn vi får i disse år. Det er nemlig uomtvisteligt at gennemsnits regnmængden stiger i disse år, ligesom det også er en kendsgerning, at vi oftere udsættes for det man kalder skybrud, hvor der falder mere end 15 mm regn på en halv time (1.500 liter pr. 100 m2 tag), hvilket stiller utrolig store krav til såvel tagrender som nedløbsrør.
  • Tagrender og nedløbsrør skal selvfølgelig være tætte, ellers hjælper de jo ikke meget.
  • Tagrenderne skal have det rette fald i retning mod nedløbsrør
    Tagrenderne skal kunne klare alt slags vejr, kraftig regn, stærkt solskin, kraftige temperatursvingninger fra sommerens hede til vinterens hårde frost.

​Ud over at aflede regnvand, udgør dine tagrender også en meget synlig del af facaden på dit hus. Gamle og dårligt opsatte tagrender får dit hus til at fremstå trist og misligholdt.

Er der tegn på defekter kan vi reparere eller udskifte, de detaljer, der er fejlbehæftet. Vi kan fremstille ”skræddersyede” tagrender og nedløbsrør til dit hus. Zink er et diskret og tidløst materiale, som har været brugt i årtier og som samtidig holder i utrolig mange år.

​Kontakt os – Så finder vi en løsning, der passer til dine tagrender.

Vi glæder os til at høre fra dig, kontakt os nu​

Se flere billeder:

Indhent tilbud på vores ydelser

Skriv til os så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt