Skotrender

Skotrenderne er meget vigtige detaljer af dit tag

Hvis du har et hus, hvor taget består af flere elementer, f.eks. vinkelhuse, T huse, huse med kviste eller lignende er det skotrenderne, der forbinder de indvendige hjørner af de enkelte tagelementer. Derfor er det ekstremt vigtigt, at skotrenderne er konstrueret korrekt og at de har den rette dimension til at lede de ofte store vandmænger væk fra det enkelte tagelement. Ligeledes er det særdeles vigtigt, at skotrenderne ikke er blokeret af f.eks. blade, grene eller andre fremmedlegemer.

​Er skotrenderne defekte, tilstoppede eller forkert dimensionerede, går det ud over mange af huset øvrige komponenter, udstrømmende vand fra skotrenderne trænger i de fleste tilfælde direkte ned i husets bærende konstruktion, hvor længere tids påvirkning af regnvand kan medføre rigtig store skader med skimmmelsvamp og råd i de underliggende dele af konstruktionen.

Krav til skotrender:

  • Størrelsen af skotrenderne skal være korrekt, er dine skotender af lidt ældre dato, er det ikke sikkert, at de kan klare den mængde regn vi får i disse år. Det er nemlig uomtvisteligt at gennemsnits regnmængden stiger i disse år, ligesom det også er en kendsgerning, at vi oftere udsættes for det man kalder skybrud, hvor der falder mere end 15 mm regn på en halv time (1.500 liter pr. 100 m2 tag, hvilket stiller utrolig store krav til hele systemet, der skal lede vandet væk fra taget, herunder skotrenderne
  • Skotrenderne skal selvfølgelig være tætte, ellers hjælper de jo ikke meget
  • Skotrenderne skal have det rette fald i retning mod afledning
  • Skotrenderne skal kunne klare alt slags vejr, kraftig regn, stærkt solskin, kraftige temperatursvingninger fra sommerens hede til
    vinterens hårde frost

Er der tegn på defekter, kan vi reparere eller udskifte de detaljer, der er fejlbehæftet. Hvor vi fremstiller ”skræddersyede” elementer til skotrenderne i dit hus.​

​Kontakt os, så finder vi en løsning, der passer til dine skotrender.

Vi glæder os til at høre fra dig, kontakt os nu​

Se flere billeder:

Indhent tilbud på vores ydelser

Skriv til os så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt